خدمات ما

تولیدانواع کامپیوترهای(ALL IN ONE )پیشرفته

تولیدانواع کامپیوترهای(ALL IN ONE )پیشرفته

تولید انواع لپ تاپ سری جدید

.

تولید انواع اجزای خانه های هوشمند

با سابقه ای درخشان در طراحی و اجرای سیستم های هوشمند ساختمانی